Đề xuất nghiên cứu

Tại CEFR, chúng tôi tạo môi trường nghiên cứu học thuật mở để thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu hợp tác, trao đổi và chia sẻ các vấn đề nghiên cứu đối với quá trình xây dựng, hoạch định và triển khai thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ của Việt Nam và khu vực địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam.HỢP TÁC

Tổng truy cập: 290,916

14,613