Email: info.cefr@uel.edu.vn

Điện thoại: 08-37244555 (Ext: 6671-6675)

Địa chỉ: Phòng 805A (Admin)
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH - CEFR

Trường Đại Học Kinh Tế - Luật

Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 141,894

10,376