Chương trình Hỗ trợ truy cập dữ liệu phục vụ cho Nghiên cứu khoa học


                                      THÔNG BÁO

        Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả  sử dụng nguồn Cơ sở dữ liệu Thomson Reuters tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính trong Nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Cán bộ viên chức UEL,
 hiện Trung tâm đang phát triển đội ngũ sinh viên hỗ trợ Thầy Cô truy xuất dữ liệu tại Trung tâm theo yêu cầu.

Để việc hỗ trợ đạt hiệu quả tốt nhất, Quý Thầy Cô vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm tại phòng 805 A - Admin để được hỗ trợ đăng ký thông tin và trao đổi trực tiếp với sinh viên được phân công. 

     HỢP TÁC

Tổng truy cập: 431,865

17,579