Video Seminar 4/2016

                                                                        

                                                        THÔNG BÁO TỔ CHỨC VIDEO SEMINAR


Trong chương trình  hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VFAI - http://www.vfa-international.org/), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính tổ chức   buổi video Seminar được thực hiện bởi các diễn giả thuộc hiệp hội VFAI,  là những chuyên gia đến từ các trường đại học danh tiếng trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính hàng đầu tại Anh- Pháp.

Thông qua  buổi Seminar, chúng tôi mong muốn giới thiệu và thảo luận về các công cụ, mô hình hiện đang được công nhận và ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu.

Ngôn ngữ: Anh - Việt

Thời gian: 13H00-16H30 Thứ Tư, ngày 06/04/2016

Địa điểm:     Phòng 805A - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

Trường Đại học Kinh Tế - Luật
Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức


NỘI DUNG:
1) 
IV/2SLS and dynamic panel data models in empirical corporate finance - TS. Dang Viet Anh, Manchester Business School (Anh)

Tài liệu tham khảo: Pre-session.zip,    
                               Main-session.zip

2) Empirical methods in mergers and acquisitions research - PGS.TS Tran Luong Anh, Cass Business School- City University London (Anh)

Tài liệu tham khảo: Empirical MA handbook.pdf
                               Corporate takeovers handbook.pdf

                            


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 390,507

25,867