Hội thảo Quốc tế về Tài chính 2015


HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TÀI CHÍNH (VICIF 2015)


     Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính (CEFR) cùng với Khoa Tài chính – Ngân hàng trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô việc triển khai tổ chức Hội  thảo Quốc tế về tài chính tại Việt Nam (VCIF 2015) trong khuông khổ phối hợp với Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFAI) và trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

      Hội thảo nhằm thúc đẩy nghiên cứu và trao đổi các vấn đề tài chính nổi bật trên toàn cầu cũng như tại thị trường tài chính Châu Á và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, hội thảo VICIF 2015 còn mở ra một diễn đàn cho các chuyên gia, các học giả và các nhà quản lý của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Đầu tư Tài chính… cơ hội để trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ các vấn đề, các kết quả nghiên cứu mới và thảo luận các vấn đề thách thức hiện tại trong các lĩnh vực liên quan.

     Những nghiên cứu và báo cáo có chất lượng cao được trình bày tại Hội thảo sẽ có cơ hội được gửi bài đăng trên: Research in International Business and Finance; Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies; Emerging Markets ReviewJournal of International Financial Markets, Institutions and Money và Journal of Multinational Financial Management (tham khảo website VICIF để biết thêm chi tiết).

   Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 04 và 05 tháng 6 năm 2015.

    Địa điểm: tại Trường Đại học Kinh Tế - Luật, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

   Mời Quý Thầy Cô và các đơn vị quan tâm tham khảo website VICIF để cập nhật thêm thông tin:   http://vicif.sciencesconf.org/HỢP TÁC

Tổng truy cập: 445,768

21,500