Chương trình đào tạo: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: PHÂN TÍCH THÔNG KÊ VÀ KINH THẾ LƯỢNG

Kỹ năng mục tiêu

- Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
- Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu
 Học viên mục tiêu
- Sinh viên cao học
- Nghiên cứu sinh
- Giảng viên, nghiên cứu viên
Đầu ra
- Học viên sẽ có những kỹ năng quan trọng để thực hiện nghiên cứu (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, bài tạp chí …) chất lượng cao
- Có kỹ năng tự nghiên cứu Stata và Kinh tế lượng
Chương trình
- Phần 1. Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu 
- Kỹ năng Stata (TS. Trần Quang Văn)
- Phần 2. Ôn tập kinh tế lượng (Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 3. Hồi qui với dữ liệu chéo (Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 4. Hồi qui với dữ liệu chuỗi thời gian (Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 5. Hồi qui với dữ liệu bảng (Nguyễn Thanh Liêm, TS. Ngô Quang Thành)
Đăng kí học:
- Đến hết ngày 13/03/2018 qua
- Email: info.cefr@uel.edu.vn hoặc
- Link:
https://docs.google.com/forms/d/1KK1YUJPf_fKm5O5BdTQd3RCRIuSEOLlkpT0fToTSyRw/edit
- Điện thoại: 028 37244555 ext. 6671 (gặp cô Ngân)
- Thư: A805 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Học phí: 2.700.000 đồng, và có các chính sách giảm học phí 
Chi tiết: xem file đính kèm: Syllabus.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 445,683

21,415