Seminar "How to replicate a research paper"

       Theo tinh thần hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Hiệp hội Tài chính quốc tế Việt Nam (VFAI), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính sẽ phối hợp với thành viên VFAI tổ chức buổi Seminar với chủ đề: How to replicate a research paper. 
      Nội dung buổi Seminar được thực hiện với mục đích hỗ trợ Quý Thầy Cô về phương pháp nghiên cứu thông qua việc thực hiện lại các bài nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí kinh tế - tài chính xếp hạng cao.

      Báo cáo viên: TS. Võ Văn Lai - Assistant Professor, Western Connecticut University

       Thời gian: 09h00 Thứ Ba ngày 30/06/2015
       Tại: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính (Phòng 805A)

     
Tài liệu seminar tải xuống tại đâyTaiLieuSeminar20150630.zip


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 431,833

17,547