SEMINAR 2015


Seminar: How to replicate a research paper

 

     Theo tinh thần hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Hiệp hội Tài chính quốc tế Việt Nam (VFAI), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính phối hợp với thành viên VFAI tổ chức buổi Seminar với mục đích hỗ trợ Thầy Cô giảng viên và người quan tâm về phương pháp nghiên cứu thông qua việc thực hiện lại các bài nghiên cứu đã được đăng trên các tạp chí kinh tế - tài chính xếp hạng cao.

  Báo cáo viên: TS. Võ Văn Lai Assistant Professor, Western Connecticut University

  Thời gian: 09h00 Thứ Ba ngày 30/06/2015

 

 

Seminar dự kiến tháng 11,12

Nội dung

Thời gian dự kiến

Phương pháp ước lượng dữ liệu bảng và các kiểm định (Phần mềm: STATA).

26/11/2015

Ước lượng GMM cho dữ liệu bảng (Phần mềm: STATA)

22/12/2015
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 390,508

25,868