TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & Tài chính cung cấp một số dịch vụ như sau:

- Phân tích tác động các chính sách kinh tế xã hội có liên quan đến doanh nghiệp.
- Tư vấn, xây dựng, thẩm định các dự án đầu tư mới, mở rộng, nâng cao chất lượng, tái cấu trúc doanh nghiệp sử dụng các kiến thức kế toán, tài chính quản trị thực tiễn.
- Cung cấp thông tin kinh tế, thị trường cho các cá nhân tổ chức theo yêu cầu.


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 743,967

152,184