Phân tích thống kê và Kinh tế lượng trên STATA, 5/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: PHÂN TÍCH THÔNG KÊ VÀ KINH THẾ LƯỢNG TRÊN STATA


Kỹ năng mục tiêu
- Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
- Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu
Học viên mục tiêu
- Sinh viên cao học
- Nghiên cứu sinh
- Giảng viên, nghiên cứu viên
Đầu ra
- Học viên sẽ có những kỹ năng quan trọng để thực hiện nghiên cứu (luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, bài tạp chí …) chất lượng cao
- Có kỹ năng tự nghiên cứu Stata và Kinh tế lượng
Chương trình
- Phần 1: Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu,
                       Kỹ năng Stata 
                       (Trình bày: Trần Quang Văn)
- Phần 2: Ôn tập kinh tế lượng,
                       Hồi qui với dữ liệu chéo
               Hồi qui với dữ liệu chuỗi thời gian
                      (Trình bày: Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 3: Hồi qui với dữ liệu bảng
                       (Trình bày: Nguyễn Thanh Liêm)HỢP TÁC

Tổng truy cập: 749,219

33,476