Chương trình đào tạo đặc biệt: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (Khóa 2019.4)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ KINH TẾ LƯỢNG (KHÓA 2019.4)

Thời gian: dự kiến 13/7/2019 – 05/9/2019

Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

Nội dung

- Phần 1. Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu (TS. Trần Quang Văn)
- Phần 2. Ôn tập kinh tế lượng (Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 3. Hồi qui với dữ liệu chéo (Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 4. Hồi qui với dữ liệu chuỗi thời gian (Võ Thị Ngọc Trinh)
- Phần 5. Hồi qui với dữ liệu bảng (Nguyễn Thanh Liêm)

Đăng kí học

- Đến hết ngày 10/07/2019 qua
- Email: info.cefr@uel.edu.vn hoặc
- Điện thoại:  0968309805  (gặp cô Ngân)

Học phí: 3.650.000 đồng, và có các chính sách giảm học phí

Thông tin chi tiết

Xem file đính kèm: Applied Econometrics 2019.4.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 743,971

152,188