Lịch seminar

Lich seminar của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế & Tài chính

TT

Thời gian

Nội dung

Người trình bày

1

Sáng ngày 11/9/2018

Độ co dãn của thuế thu nhập cá nhân

TS. Phạm Thị Thanh Xuân - Trường ĐH Tài chính - Marketing

2

Sáng ngày 5/10/2018

State ownership and firm performance in vietnam: the role of institutional environment

Nguyễn Trần Thái Hà, Nguyễn Vĩnh Khương - UEL

3

Tháng 1/2019

Frontier Analysis in Banking Studies: SFA vs. DEA

TS. Thành Ngô - Massey University, New Zealand
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 725,043

35,846