Khóa tập huấn chuyên đề“Matlab cơ bản ứng dụng cho kinh tế lượng”

 
       Với mục tiêu hỗ trợ cho Quý Thầy Cô Cán bộ - Giảng viên, Nghiên cứu sinh  có quan tâm về ứng dụng phần mềm Matlab vào hoạt động nghiên cứu và học thuật, bên cạnh hỗ trợ người học nắm vững sử dụng phần mềm Matlab trong nghiên cứu, giảng viên cũng sẽ sử dụng các ví dụ minh họa thực tế và cụ thể về ứng dụng phần mềm trong phân tích các mô hình kinh tế lượng.

      Khóa tập huấn bao gồm 04 buổi, sẽ diễn ra vào các ngày Thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13/10/2015.

Nội dung và thời gian cụ thể của  khóa tập huấn:

Thời gian

NỘI DUNG


9g00 -11g30

Thứ Ba, ngày 13/10/2015

 

 

Chương 1: Giới thiệu về Matlab

Chương 2: Lập trình cơ bản trong Matlab

 

9g00 -11g30

Thứ Ba, ngày 20/10/2015

Chương 2: Lập trình cơ bản trong Matlab (tiếp theo)

9g00 -11g30

Thứ Ba, ngày 27/10/2015

Chương 3: Bài tập ứng dụng (phần 1)

9g00 -11g30

 Thứ Ba, ngày 03/11/2015

Chương 3: Bài tập ứng dụng (phần 2)
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 725,043

35,846