Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (4/2020)

Học bổng khóa học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2)
Thời gian: Dự kiến tháng 4/2020; sáng thứ Bảy hàng tuần
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Linh Xuân - Thủ Đức)

Bài báo xuất bản tháng 3-4/2019

Trong tháng 3-4/2019, các thành viên của CEFR và các đồng nghiệp đã có 3 bài báo khoa học được đăng tải và chấp thuận đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SSCI và Scopus

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 749,192

33,449