Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (4/2020)

Học bổng khóa học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2)
Thời gian: Dự kiến tháng 4/2020; sáng thứ Bảy hàng tuần
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Linh Xuân - Thủ Đức)

Báo cáo thường niên 2019: Khung pháp lý phát triển công nghệ tài chính : Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam

Các dịch vụ tài chính công nghệ mới bao gồm: thanh toán di động (điện tử), huy động vốn công đồng, cho vay ngang hàng (P2P), tiền mật mã và chuỗi khối, tư vấn robot, công nghệ tuân thủ (Regulatory Techonology), công nghệ bảo hiểm (Insurance Technology)

Tọa đàm khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học (27/4/2021)

Ngày 27/4/2021, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính đã tổ chức buổi tọa đàm “Khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học” 

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 771,163

62,875