Buổi kiến tập có chứng chỉ về ứng dụng Cơ sở dữ liệu Reuters cho FESE


Thời gian:
08h30 ngày 28/11/2014
Địa điểm: Tầng 10, phòng 4
                Saigon Center - 65 Lê lợi, quận 1, Tp.HCM
Danh sách sinh viên: Gồm các thành viên đội FESE và nhóm sinh viên thắng cuộc phần Mã cổ phiếu bí ẩn
Tải danh sách tại đây
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 445,751

21,483