Khai thác và Phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học

Khóa 1
Thời gian: 1/11/2017 – 26/12/2017
Địa điểm: 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Số lượng học viên: 26
Nội dung 
Phần 1: 
Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu 
Kỹ năng Stata (TS. Trần Quang Văn)
Kỹ năng khai thác số liệu (ThS. Nguyễn Tôn Nhân, TS. Trần Hùng Sơn)
Phần 2:
Ôn tập kinh tế lượng (TS. Trần Quang Văn)
Phần 3:
Hồi qui với dữ liệu chéo (TS. Trần Quang Văn)
Hồi qui OLS 
Hồi quy với biến nhị phân
Phần 4:
Hồi qui với dữ liệu chuỗi thời gian (ThS. Nguyễn Đình Thiên)
Phần 5:
Hồi qui với dữ liệu bảng (ThS. Nguyễn Thanh Liêm) 
Hồi quy dữ liệu bảng 
Hồi qui dữ liệu bảng động

https://www.facebook.com/cefr.in.uel/posts/297481437443691

Khóa 2
Thời gian: 8/11/2017 – 29/12/2017
Địa điểm: UEL, Linh Xuân, Thủ Đức
Số lượng học viên: 22
Nội dung 
Phần 1:
Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu 
Kỹ năng Stata (TS. Trần Quang Văn)
Kỹ năng khai thác số liệu (ThS. Nguyễn Tôn Nhân, TS. Trần Hùng Sơn)
Phần 2:
Ôn tập kinh tế lượng (TS. Trần Quang Văn)
Phần 3:
Hồi qui với dữ liệu chéo (TS. Trần Quang Văn)
Hồi qui OLS 
Hồi quy với biến nhị phân
Phần 4:
Hồi qui với dữ liệu chuỗi thời gian (ThS. Nguyễn Đình Thiên)
Phần 5:
Hồi qui với dữ liệu bảng (ThS. Nguyễn Thanh Liêm) 
Hồi quy dữ liệu bảng 
Hồi qui dữ liệu bảng động

https://www.facebook.com/cefr.in.uel/posts/297689470756221

Trân trọng!


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 743,975

152,192