Seminar Nâng cao khả năng công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế

Nhằm nâng cao khả năng công bố quốc tế cho các đối tượng giảng viên và các đối tượng người học, ngày 11 tháng 12 năm 2017, UEL đã phối hợp tổ chức VFAI tổ chức Seminar với chủ đề...

Khai thác và Phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho các nhà kinh tế học tương lai những kỹ năng quan trọng để thực hiện những nghiên cứu chất lượng cao

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 149,575

12,944