Tập huấn khai thác CSDL cho sinh viên

Ngày 23/10/2014, Trung tâm NC KT&TC phối hợp cùng với công ty Thomson Reuters tổ chức lớp huấn luyện khai thác CSDL Thomson Reuters Eikon và Datastream cho sinh viên lớp K12404T. Các sinh viên sẽ được chuyên gia của Thomson Reuters huấn luyện khai thác CSDL. Các sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ của Thomson Reuters sau khi hoàn thành buổi học và bài kiểm tra.


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 431,868

17,582