KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM (07/10/2021)

TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện khảo sát này với mong muốn có được những ý kiến đóng góp từ các cán bộ y tế, mọi lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, và đông đảo người dân về những tác động tới công việc, sức khỏe và cuộc sống hiện tại

Báo cáo thường niên 2019: Khung pháp lý phát triển công nghệ tài chính : Kinh nghiệm quốc tế và kiến nghị cho Việt Nam (15/06/2021)

Các dịch vụ tài chính công nghệ mới bao gồm: thanh toán di động (điện tử), huy động vốn công đồng, cho vay ngang hàng (P2P), tiền mật mã và chuỗi khối, tư vấn robot, công nghệ tuân thủ (Regulatory Techonology), công nghệ bảo hiểm (Insurance Technology)

Bài báo xuất bản tháng 3-4/2019 (07/05/2019)

Trong tháng 3-4/2019, các thành viên của CEFR và các đồng nghiệp đã có 3 bài báo khoa học được đăng tải và chấp thuận đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SSCI và Scopus

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2018: Cải cách ngân sách nhà nước thuế và phí (07/05/2019)

Trong tháng 4/2019, CEFR trân trọng giới thiệu cuốn sách Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế và phí

Toàn cầu hóa và Chống toàn cầu hóa (26/03/2018)

Globalization and DeGlobalization (Toàn cầu hóa và Chống toàn cầu hóa)
Người trình bày: Giáo sư Gary Lit (Đại học Nanyang, Singpapore)

SIFT: BIG DATA và ứng dụng Analytics (09/03/2018)

Hội thảo giới thiệu về BIG DATA, ứng dụng Analytics

Thư mời seminar số 2.2018 (01/03/2018)

Emerging themes in Vietnamese banking – Các nghiên cứu về ngân hàng tại Việt Nam

Seminar Nâng cao khả năng công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế (15/12/2017)

Nhằm nâng cao khả năng công bố quốc tế cho các đối tượng giảng viên và các đối tượng người học, ngày 11 tháng 12 năm 2017, UEL đã phối hợp tổ chức VFAI tổ chức Seminar với chủ đề...

HỢP TÁC