Khóa học: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (2021) (20/10/2021)

Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng. Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (4/2020) (03/01/2020)

Học bổng khóa học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2)
Thời gian: Dự kiến tháng 4/2020; sáng thứ Bảy hàng tuần
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Linh Xuân - Thủ Đức)

HỢP TÁC