Bài báo xuất bản tháng 3-4/2019 (07/05/2019)

Trong tháng 3-4/2019, các thành viên của CEFR và các đồng nghiệp đã có 3 bài báo khoa học được đăng tải và chấp thuận đăng tải trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SSCI và Scopus

Tiếp cận tài chính của chính quyền trung ương (04/05/2018)

Phân tích tình hình tài chính cũng như cách thức chính quyền trung ương tại Việt Nam tìm kiếm các nguồn tài trợ cho nhu cầu chi khu vực nhà nước ngày càng gia tăng và cạnh tranh lẫn nhau

Tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương (04/05/2018)

Phân tích thực trạng tiếp cận tài chính của chính quyền địa phương tại Việt Nam

Tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thương mại (04/05/2018)

Khi có đủ lượng vốn cần thiết, các ngân hàng sẽ thuận lợi hơn trong việc xử lý nợ xấu, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn cũng như thúc đẩy lộ trình áp dụng Basel II, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống ngân hàng

Tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa (04/05/2018)

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ khá linh hoạt và năng động trong kinh doanh nhưng cũng chính vì nhỏ và hạn chế về kinh nghiệm vận hành, hạn chế về quy mô tài sản đảm bảo nên thường gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng chính thức

Tiếp cận tài chính cá nhân tại Việt Nam (04/05/2018)

Đo lường chỉ số tài chính toàn diện của Việt Nam và so sánh với một số quốc gia khác ở châu Á và phân tích các yếu tố thuộc đặc tính cá nhân ảnh hưởng đến tiếp cận tài chính cá nhân toàn diện tại Việt Nam

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 855,566