Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

Phòng 805A

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 02837244555 (ext. 6671, 6675)
Email: info.cefr@uel.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/cefr.in.uelHỢP TÁC