Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (4/2020) (03/01/2020)

Học bổng khóa học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2)
Thời gian: Dự kiến tháng 4/2020; sáng thứ Bảy hàng tuần
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Linh Xuân - Thủ Đức)

Học bổng khóa học Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (11/2019) (05/11/2019)

Sẽ có 20 suất học bổng 100% học phí và 4 suất học bổng 70% học phí Khóa học. 23/11/2019 – 5/1/2020; một số buổi sáng thứ Bảy, một số buổi chiều thứ Bảy, một số buổi sáng Chủ nhật. 

Chương trình đào tạo đặc biệt: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (Khóa 2019.4) (20/06/2019)

Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

Phân tích thống kê và Kinh tế lượng trên STATA, 5/2019 (20/05/2019)

Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu, kỹ năng Stata. Hồi qui với dữ liệu chéo, dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu bảng

Chương trình đào tạo: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (28/02/2018)

Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

Khai thác và Phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học (01/11/2017)

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho các nhà kinh tế học tương lai những kỹ năng quan trọng để thực hiện những nghiên cứu chất lượng cao

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP (08/10/2014)

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 749,215

33,472