Thư mời hội thảo: “Báo cáo Thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2015: Hướng tới hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2016 


THƯ MỜI
Kính gửi:…………………………………………………

……………………………………………………………….

Trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học: “Báo cáo Thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2015: Hướng tới hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)”, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức Hội thảo với mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Đây là báo cáo thường niên về thị trường tài chính lần thứ ba của Trường Đại học Kinh tế-Luật diễn ra trước thềm thành lập Cộng đồng kinh tế các nước ASEAN-AEC (31/12/2015).Chủ đề của Hội thảo sẽ tập trung vào thảo luận những vấn đề kinh tế-tài chính gắn với hội nhập AEC.

Chúng tôi trân trọng kính mờiQuý Đại biểu tham dự Hội thảo.

Thời gian:8 giờ 30, Thứ Ba, ngày 15 tháng 03 năm 2016.

Địa điểm:Phòng A.114, Trường Đại học Kinh tế  - Luật,

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Xe đón Quý Đại biểu lúc 7h30 tại số 3 Công trường Quốc tế (Hồ Con Rùa).

Để việc đón tiếp được chu đáo, Quý Đại biểu vui lòng xác nhận tham dự theo thông tin sau:  
Châu Nguyễn Thanh Ngân
Điện thoại:0909912025s
Email: 
ngancnt@uel.edu.vn

                                                                                     
 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

            HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

 

Nhà tài trợ:

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 445,656

21,388