Lớp tập huấn cách sử dụng CSDL cho hoạt động NCKH của sinh viên

Trong hai ngày 17-18/11/2014, CEFR phối hợp cùng Phòng SĐH&QLKH tổ chức lớp tập huấn cho SV về cách thức khai thác CSDL của trung tâm nhằm phục vụ cho hoạt động NCKH. Tại buổi tập huấn này, các bạn sinh viên đã được CBNV của CEFR minh họa về cách sử dụng CSDL Eikon và Datastream thông qua một nghiên cứu về "CEO Women Index" đang thực hiện tại trung tâm.


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 431,877

17,591