Thành lập trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

Ngày 6/11/2013, Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM đã tổ chức Lễ khai trương Phòng mô phỏng thị trường tài chính.

Để nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã xây dựng và triển khai hoạt động Phòng mô phỏng thị trường tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn đối ứng của nhà trường (tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng). Tại đây chúng tôi sử dụng hai bộ cơ sở dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực: Eikon và Datastream (hãng Thomson Reuters), cung cấp thông tin về các thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, ngoại tệ...quy mô toàn cầu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Trường Đại học Kinh Tế Luật.

Ngày 01/05/2014, Phòng mô phỏng thị trường tài chính chính thức nâng cấp thành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính (CEFR)
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 445,781

21,513