Truy cập cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính (IMF & World Bank)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính kính chào Quý Thầy Cô,

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế vàTài chính đã tích cực liên hệ với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (World Bank) để được sử dụng cơ sở dữ liệu của hai tổ chức này. Đến nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã được IMF và World Bank cấp quyền khai thác các dữ liệu nhằm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và giảng dạy.

Để giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Kinh tế-Luật thuận lợi trong quá trình truy cập sử dụng dữ liệu hiện có tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế-Tài chính, nhà trường giới thiệu các nội dung cơ bản của các dữ liệu này (tải vể Thông báo dữ liệu 2017 IF, WB, TR.pdf)

Để biết thêm thông tin  chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Email: ngancnt@uel.edu.vn

Hoặc số điện thoại: 028-37244555 (số nội bộ: 6671, 6675)HỢP TÁC