Lịch seminar (05/09/2018)

Sáng 11/9/2018, sáng 5/10/2018, tháng 1/2019

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2017: Tiếp cận tài chính (04/05/2018)

Trong năm 2017, vấn đề "Khả năng tiếp cận các nguồn lực tài chính của chính quyền địa phương tại Việt Nam" đã được đưa ra thảo luận

Toàn cầu hóa và Chống toàn cầu hóa (26/03/2018)

Globalization and DeGlobalization (Toàn cầu hóa và Chống toàn cầu hóa)
Người trình bày: Giáo sư Gary Lit (Đại học Nanyang, Singpapore)

Thư mời seminar số 2.2018 (01/03/2018)

Emerging themes in Vietnamese banking – Các nghiên cứu về ngân hàng tại Việt Nam

Chương trình đào tạo: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (28/02/2018)

Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

Truy cập cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính (IMF, World Bank và Thomson Reuters) (13/11/2017)

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính đã hệ với IMF và World Bank để được sử dụng cơ sở dữ liệu của hai tổ chức này

Truy cập dữ liệu World Bank và IMF (26/09/2017)

Truy cập dữ liệu World Bankk và IMF

Báo cáo thường niên thị trường tài chính VN 2016 (26/09/2017)

LẠM PHÁT và LẠM PHÁT KỲ VỌNG

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 312,336

18,117