Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (4/2020)

HỌC BỔNG KHÓA HỌC "PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ KINH TẾ LƯỢNG"
(Khóa 2, 1/2020)


1/ Số lượng học bổng: 20 suất 

2/ Giá trị học bổng: tương đương học phí khóa học 3,000,000 đồng.

3/ Lịch học:
- Thời gian: dự kiến tháng 4/2020; sáng thứ Bảy hàng tuần
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Luật (Linh Xuân - Thủ Đức)  

Thông tin chi tiết về khóa học: TẠI ĐÂY.

4/ Điều kiện được xét cấp học bổng
- Là sinh viên, học viên UEL
- Điểm trung bình từng học kì tại UEL đạt từ 7.0 trở lên
- Tham gia trên 89% các bài giảng của khóa học này

5/ Hồ sơ đăng ký học bổng
- CV viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không quá 1,5 trang A4.
- Bảng điểm các học kì tại UEL, bản copy hoặc scan và tự cam kết tính trung thực  của những tài liệu này
- Bài viết không quá 300 từ (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) trình bày vốn kiến thức và kỹ năng hiện có, mục tiêu tương lai, vì sao bạn muốn tham gia khóa học này (bài này không bắt buộc).

6/ Qui trình xét học bổng: gửi hồ sơ qua email, ban tổ chức sẽ xét hồ sơ và phỏng vấn 

* Sinh viên đăng ký đến hết ngày 20/03/2020.

=> Tư vấn, đăng kí học, và nộp hồ sơ: cô Huỳnh Thị Ngọc Lý, lyhtn@uel.edu.vn, điện thoại 0934090592, A805 UEL.HỢP TÁC