Chương trình đào tạo: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (28/02/2018)

Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

Khai thác và Phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học (01/11/2017)

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho các nhà kinh tế học tương lai những kỹ năng quan trọng để thực hiện những nghiên cứu chất lượng cao

HỢP TÁC

Tổng truy cập: 312,381

18,162