Khóa học: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (2021)

20/10/2021

Khóa học: Phân tích thống kê và Kinh tế lượng

Kỹ năng mục tiêu

 • Làm chủ được Stata trong phân tích thống kê và định lượng
 • Sử dụng được các phương pháp kinh tế lượng hiện đại trong nghiên cứu

Vì sao Stata

 • Nhiều tính năng ưu việt so với các phần mềm khác
 • Được sử dụng phổ biến ở các viện nghiên cứu lớn và các tổ chức quốc tế

Vì sao kinh tế lượng

 • 100% các bài nghiên cứu thực nghiệm trên tạp chí quốc tế dùng phân tích định lượng
 • 95% các luận văn, luận án kinh tế phải dùng phân tích định lượng

Điều đặc biệt từ khóa học

 • Mỗi bài giảng có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành
 • 97% học viên hài lòng với chất lượng khóa học
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chương trình

Buổi

Nội dung

 

1

2

3

Phần 1. Kỹ năng khai thác và phân tích số liệu

 • Giới thiệu chung, các giao diện Stata
 • Nhập, xuất, tạo biến và quản lý số liệu trên Stata
 • Mô tả số liệu, phân tích thống kê, thực hiện các kiểm định thống kê, vẽ đồ thị

 

4

 

Phần 2. Ôn tập kinh tế lượng

 • Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế lượng
 • Các dạng hàm hồi quy cơ bản

 

5

Phần 3. Hồi qui với dữ liệu chéo

 • Hồi quy tuyến tính OLS

 

6

Phần 4. Hồi qui với dữ liệu chuỗi thời gian

 • Hồi quy dữ liệu chuỗi thời gian

 

7, 8

Phần 5. Hồi qui với dữ liệu bảng

 • Hồi quy với dữ liệu bảng

Ban giảng huấn

Các giảng viên từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhiệt tình giảng dạy, có nhiều kinh nghiệm làm nghiên cứu và xuất bản trên các tạp chí xếp hạng cao.

Giáo trình

 • Jeffrey M. Wooldridge (2012) Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.), Australia: Cengage Learning.
 • Colin Cameron, Pravin K. Trivedi (2009) Microeconometrics Using Stata, Texas: A Stata Press Publication.

Tài liệu thực hành: các bài nghiên cứu của chính giảng viên, và các bài trên các tạp chí có uy tín

Địa điểm học: online

Thời gian học: sáng hoặc chiều Thứ Bảy hàng tuần

Khai giảng: tbc

Liên hệ: Lưu Bích Thu thulb@uel.edu.vn, 0944824477

 

 

 

 HỢP TÁC