Tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng thương mại

TIẾP CẬN NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

GIỚI THIỆU
Một trong những chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại (NHTM) là làm cầu nối giữa bên thiếu vốn với bên thừa vốn, do đó khi bản thân các ngân hàng tiếp cận tốt với các nguồn vốn thì các ngân hàng mới có điều kiện thuận lợi hơn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, theo báo cáo do Moody’s Investors Service công bố vào tháng 05/2017, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn trong 12 đến 18 tháng tới và tình trạng này sẽ tiếp tục là gánh nặng của hệ thống ngân hàng. Theo Moody’s, mức độ thiếu hụt vốn là lượng vốn bên ngoài cần thiết để phục hồi mức tỷ lệ vốn cấp 1 (CAR cấp 1) ở mức tối thiểu 8% sau khi đã sử dụng dự trữ trên bảng cân đối kế toán để bù đắp tổn thất ước tính của các khoản nợ xấu và bán nợ cho VAMC. Cụ thể, hệ thống ngân hàng Việt Nam sẽ thiếu hụt từ 5,1 đến 6,1 tỷ USD, tương đương với 2,5-3,0% GDP. Trong trường hợp không thu hút được vốn từ bên ngoài, tỷ lệ vốn cấp 1 của Việt Nam sẽ giảm xuống 6,1% vào cuối năm 2017 so với mức 7,8% năm 2016. Nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt nguồn vốn theo báo cáo là do tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng cao (21% như mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Chính phủ trong năm 2017) và tỷ lệ nợ xấu cao, vượt quá khả năng vốn nội bộ của ngân hàng trong khi khả năng tiếp cận nguồn vốn từ bên ngoài (external capital) hạn chế. Moody’s kết luận rằng việc NHNN Việt Nam dự định sẽ bù đắp nguồn vốn thiếu hụt bằng lợi nhuận của các ngân hàng có thể sẽ không thực hiện được do những hạn chế của hệ thống và tính chu kỳ của nền kinh tế. Công ty này cũng nhận định rằng năng lực tạo vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam tương đối thấp, thể hiện qua biên lãi suất và thu nhập từ phí thấp trong khi chi phí dự phòng cao, nhất là khi so sánh với các quốc gia trong khu vực. Với tình trạng như trên, hệ thống ngân hàng Việt Nam được cho là cần nhiều năm để bù đắp mức thiếu hụt vốn bằng nguồn vốn tự có của mình.

Xem thêm: 03. Tiếp cận nguồn vốn của NHTM.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 784,245