Tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa

TIẾP CẬN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

TÓM TẮT
Các  doanh  nghiệp  nhỏ và  vừa  đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  nền  kinh  tế.  Những doanh nghiệp này chiếm đa số trong cộng đồng doanh nghiệp, thu hút lượng lớn lao động, lấp đầy những khoảng trống nhỏ hẹp trong các thị trường và đóng góp đáng kể vào thu nhập  quốc  dân.  Những  doanh  nghiệp  nhỏ này  khá  linh  hoạt  và  năng  động  trong  kinh doanh nhưng cũng chính vì nhỏ và hạn chế về kinh nghiệm vận hành, hạn chế về quy mô tài sản đảm bảo nên thường gặp khó khăn khi tiếp cận các nguồn tài chính. Để tạo cơ hội phát triển cho những doanh nghiệp nhỏ, cần có những cơ chế linh hoạt phần nào thay thế cho tài sản đảm bảo để ngân hàng có thể giải ngân cho các doanh nghiệp. Những cơ chế ấy có thể là đa dạng hóa dạng hình tài sản đảm bảo, bao thanh toán, tín chấp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tự nâng cao kỹ năng quản lý để có thể xây dựng những dự án khả thi huy động vốn từ các nguồn khác nhau.

Xem thêm: 02. Tiếp cận tài chính của DNNVV.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 784,236