Tọa đàm khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học (27/4/2021) (04/05/2021)

Ngày 27/4/2021, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính đã tổ chức buổi tọa đàm “Khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học” 

SIFT: BIG DATA và ứng dụng Analytics (09/03/2018)

Hội thảo giới thiệu về BIG DATA, ứng dụng Analytics

HỢP TÁC