Tọa đàm khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học (27/4/2021)

TỌA ĐÀM KHAI THÁC DỮ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

Vừa qua, ngày 27/4/2021, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã tổ chức buổi tọa đàm “Khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học” nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khai thác dữ liệu trong nghiên cứu khoa học.

 

Đây là cơ hội để các nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tìm các giải pháp và tăng tính hợp tác trong khai thác dữ liệu và trong việc hình thành các ý tưởng nghiên cứu và thực hiện các dự án nghiên cứu,  hoạt động giảng dạy.

 

Đến với tọa đàm có: PGS.TS.Nguyễn Tiến Dũng (Hiệu trưởng), PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh (Phó Hiệu trưởng), các lãnh đạo và giảng viên các Khoa, phòng ban, thư viện,… Buổi tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm và các tham luận hữu ích.

 

 

 HỢP TÁC