Nguyễn Mạnh Hùng

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Toulouse School of Economics;

Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lý lịch khoa học: NguyenManhHung.CV.2014.pdf


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 763,223

223,850