Seminar 2016

Seminar

Ứng dụng phần mềm Rotman trong giảng dạy các môn học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

   Rotman là phần mềm được thiết kế phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy. Qua đó, học viên sẽ được:

ü Trải nghiệm thực tế các lý thuyết đã học thông qua mô phỏng lại các tình huống đã xảy ra trong thực tế hoặc các mô hình do người sử dụng thiết lập.

ü Trải nghiệm phân tích đánh giá các biến động của tình hình kinh tế vĩ mô đến các hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp trên thị trường.

ü Được cung cấp các công cụ sử dụng các sản phẩm phái sinh trong việc phòng ngừa rủi ro về tỷ giá, xây dựng và quản trị rủi ro danh mục đầu tư, định giá cổ phiếu, bảo hiểm rủi ro danh mục, đầu cơ với chứng khoán phái sinh.

Các tình huống có thể được tái hiện thông qua mô phỏng trong khoảng thời gian từ 5 phút đến vài ngày. Điều này sẽ giúp học viên rút ngắn thời gian học từ thực tế.

Trong tháng 9/2015 phần mềm Rotman đã được triển khai và cài đặt tại Phòng mô phỏng thị trường tài chính – Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính. Do đó, trong giai đoạn 1,Trung tâm sẽ tổ chức buổi Seminar giới thiệu cho Thầy Cô giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng trường Đại học Kinh tế - Luật về cách sử dụng và các chức năng của phần mềm ROTMAN nhằm hỗ trợ việc xây dựng cho các môn học lý thuyết trong các chương trình đào tạo chuyên ngành.

Thời gan: 09h00 Thứ Ba, ngày 29/12/2015

Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính – Phòng 805A
      VIDEO SEMINAR  4/2016


Trong chương trình  hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VFAI - http://www.vfa-international.org/), Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính tổ chức   buổi video Seminar được thực hiện bởi các diễn giả thuộc hiệp hội VFAI,  là những chuyên gia đến từ các trường đại học danh tiếng trong các lĩnh vực kinh tế - tài chính hàng đầu tại Anh- Pháp.

Thông qua  buổi Seminar, chúng tôi mong muốn giới thiệu và thảo luận về các công cụ, mô hình hiện đang được công nhận và ứng dụng phổ biến trong nghiên cứu.

Ngôn ngữ: Anh - Việt

Thời gian: 13H00-16H30 Thứ Tư, ngày 06/04/2016

Địa điểm:     Phòng 805A - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

Trường Đại học Kinh Tế - Luật
Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức


NỘI DUNG:
1) 
IV/2SLS and dynamic panel data models in empirical corporate finance - TS. Dang Viet Anh, Manchester Business School (Anh)

Tài liệu tham khảo: Pre-session.zip,    
                               Main-session.zip

2) Empirical methods in mergers and acquisitions research - PGS.TS Tran Luong Anh, Cass Business School- City University London (Anh)

Tài liệu tham khảo: Empirical MA handbook.pdf
                               Corporate takeovers handbook.pdf

                            
HỢP TÁC