Seminar 2014


Ngày Tổ chức Nội dung Trình bày Tài liệu
10/04/2014 

Seminar:"Làm thế nào để thực hiện một nghiên cứu thực nghiệm trong tài chính, kinh tế?"

 Thông qua phân tích một bài báo được đăng ở tạp chí hàng đầu về tài chính (journal of finance), TS. Dương Như Hùng sẽ minh họa cụ thể cách làm để cho ra đời một sản phẩm nghiên cứu tốt. 
TS. Dương Như Hùng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính How to do an empirical study in finance.pdf                      
 10/04/2014
Seminar báo cáo chuyên đề nghiên cứu về “Phân tích hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam”   
Phối hợp với Khoa Tài chính – Ngân hàng  
GS. TS. Nguyễn Thị Cành (Đại học Kinh tế - Luật)                    
 17/07/2014
Seminar: "Infomation Criteria and Detection of Change"   
Phối hợp với Bộ môn Toán Kinh tế 
GS. Arjun K.Gupta (Distinguished  University  Professor, Bowling Green State University, Ohio, USA.      
           Infomation Criteria and Detection of Change.pdf                     
 12/2014  Ứng dụng Matlab trong Nghiên cứu Khoa học  ThS. Lê Hải Nam  matlab_tutorial (1).pdfHỢP TÁC