Công cụ tải dữ liệu Thomson Reuters

     Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính giới thiệu công cụ (Template) định dạng trên Excel để thu thập dữ liệu từ đối tác Thomson Reuters:

 

Template lấy giá.1.xlsx

Template lấy Variable.1.xlsx
 

     Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

    Email: ngancnt@uel.edu.vn
    Số điện thoại: 08-37244555 (Ext: 6671)

      Lưu ý: Bộ dữ liệu xuất kèm theo file gửi Quý Thầy Cô đã được giảm bớt nội dung do liên quan vấn đề bản quyền đối tác Thomson Reuters trong upload dữ liệu website, nội dung dữ liệu thực sự không hạn chế trong quy mô quốc gia hay ngành.HỢP TÁC