Nguyễn Thị Hồng Vân

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

1. Giới thiệu
Nguyễn Thị Hồng Vân hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế - Luật. Vân tốt nghiệp cao học Kinh tế Phát triển tại Chương trình cao học Việt Nam Hà Lan, Đại học Kinh tế TP.HCM. Các chủ đề nghiên cứu quan tâm: Cấu trúc vốn, thanh khoản, chính sách tiền tệ, hiệu quả hoạt động và rủi ro ngân hàng….

2. Các chủ đề nghiên cứu
Tài chính ngân hàng, cấu trúc vốn, thanh khoản, quản trị rủi ro, hiệu quả hoạt động ngân hàng.
Tài chính phát triển, chính sách tiền tệ
FinTech

3. Các dự án từng tham gia
Quốc tế hóa giáo dục, đề tài cấp nhà nước.
Smart city, đề tài cấp bộ.

4. Liên hệ
Email: vannth@uel.edu.vn

5. Sơ yếu lý lịch
Curriculum Vitae: NguyenThiHongVan.CV.En.doc
Lý lịch khoa học: NguyenThiHongVan.LyLichKhoaHoc.Vi.docHỢP TÁC

Tổng truy cập: 754,750

33,006