Trần Quang Văn

1. Giới thiệu
TS.Trần Quang Văn tốt nghiệp chương trình tiến sĩ Kinh tế phát triển từ Đại học Goettingen (Cộng hòa liên bang Đức) năm 2013. Ông cũng từng làm việc tại các trường đại học tại Đức như University of Hannover, University of Goettingen, và từng làm việc tại viện nghiên cứu ở Châu Âu như Oxford Poverty and Human Development Initiative (Oxford University), Overseas Development Institute (UK). Ông đã giảng dạy các môn Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế cho các chương trình cử nhân và sau đại học tại các đại học Goettingen, Keuka, Đại học Việt – Đức và Đại học Kinh tế - Luật.

2. Các chủ đề nghiên cứu
Kinh tế phát triển, các chiều cạnh phát triển con người, các chiều cạnh của nghèo, các tổn thương và rủi ro trong sinh kế, các hệ quả của và các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế, liên kết kinh tế giữa các địa phương, các yếu tố quyết định năng suất của các doanh nghiệp 

3. Các công trình xuất bản
- Static and Dynamic Disparities between Monetary and Multidimensional Poverty Measurement: Evidence from Vietnam, Research on Economic Inequality 23: 249 – 281, 2015. 10.1108/S1049-258520150000023008. Powered by Scopus. 10 citation.  
- Household's coping strategies and recoveries from shocks in Vietnam, The Quarterly Review of Economics and Finance 56: 15–29, 2015. doi: 10.1016/j.qref.2014.06.006. Powered by Scopus. 5 citation.
- Income diversity and poverty transitions: Evidence from Vietnam, World Food Policy 2 (2) / 3 (1): 104 – 120, 2016. doi: 10.18278/wfp.2.2.3.1.7
- Determinants of child health outcomes: Evidence from Vietnam, Asia - Pacific Economic Review 492: 32-34.
- Static and Dynamic Disparities between Monetary and Multidimensional Poverty Measurement: Evidence from Vietnam. OPHI Working Paper 97, 2015. University of Oxford. 10 citation.
- Disparities between monetary and multidimensional measurements of poverty. Paper Prepared for the IARIW 33rd General Conference Rotterdam, the Netherlands, August 24-30, 2014.
- Poverty Dynamics in Rural Vietnam. Paper prepared for the Labour Economics 2011, Xiamen, China, December. http://www.wise.xmu.edu.cn/labor2011/papers/Van%20Q.Tran.pdf.
- ‘Gender issues’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam, Nguyen, VN. and Le, TL. (eds). Ho Chi Minh City (HCMC): Vietnam National University (VNU) Publisher. 2008.
- ‘Territorial heterogeneity: infrastructure and territory’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam, Nguyen, VN. and Le, TL. (eds). Ho Chi Minh City: VNU Publisher. 2008.
- ‘Food security and rural development’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam, Nguyen, VN. and Le, TL. (eds). Ho Chi Minh City: VNU Publisher. 2008.
- ‘Synthesis of diagnosis’, in Bases for Territory-based Rural Development in Southeast Region, Vietnam, Nguyen, VN. and Le, TL. (eds). HCMC: VNU Publisher. 2008.
- ‘Changes in income inequality in Southeast Vietnam’, in Sustainable Development in Vietnam, Vietnam National University (ed). Ho Chi Minh City: VNU Publisher. 2007.

4. Các dự án nghiên cứu
- 2017: Economic analysis of coastal erosion, funded by NAFOSTED 
- 2012: Development progress with Overseas Development Institute 
- 2010: Vulnerability and Poverty in Southest Asia with Prof. Herman Waibel and Prof. Stephan Klasen
- 2010: Vietnam competitive advantages, with Nguyen Thi Canh et al.
- 2008: The US financial crisis and Vietnam economy
- 2007: Agricultural sustainable development in Ca Mau province, co-author with Hoang Thi Chinh et al.
- 2006: Demand for capital investment in Tien Giang province, co-author with Ho Duc Hung et al.
- 2005: Vinh Long export oriented farming strategy, with Ho Duc Hung et al.

5. Liên hệ:
- Email: vantq@uel.edu.vn, vantranvnu@gmail.com
- Điện thoại: 028 37244555

6. Hội thảo
- Vietnam Economists Annual Meeting (VEAM) 2017, Ho Chi Minh, August 2017. Presenter of paper ‘Gender Inequality in Vietnam: Providing Insights Using Longitudinal Data and Multidimensional Approach’.
- Vietnam Economy in medium term: prospects and environmental impacts, Hanoi, 18th November, 2016. Presenter of paper “Shocks and poverty dynamics: Evidence from Vietnam”. 
- VEAM 2016, Da Nang, August 2016. Presenter of paper ‘Income diversification and poverty transitions: Evidence from Vietnam’.
- Development Economics conference “Goettinger Shule” (Goettingen School). Presenter of paper ‘The relationship between a household’s multidimensional deprivation and its children’s deprivation: Evidence from Vietnam’, Goettingen 23-24 June 2016
- An International Conference on World Food Policy: The Future Faces of Food and Farming; Regional Challenges. Presenter of paper ‘Income diversification and poverty transitions: Evidence from Vietnam’, Bangkok 17-18 December 2015
- HDCA 2015 - Capabilities on the Move: Mobility and Aspirations. Presenter of paper ‘Gender differences in poverty: Evidence from Vietnam’, Washington, D.C., September 10-13, 2015.
- VEAM 2015, Thai Nguyen, June 2015. Presenter of the paper ‘A comparison between multidimensional and monetary measures of poverty in Thailand’.
- IARIW 33rd General Conference, Rotterdam, the Netherlands, August 24-30, 2014. Presenter of paper ‘Disparities between Monetary and Multidimensional Measurements of Poverty. 
- Workshop on Impacts of shocks on the vulnerability to, Hannover, September 2013. Presenter of paper ‘Household's coping strategies and recoveries from shocks in Vietnam’. 
- Workshop on Poverty in Asia: Drivers and Best Practices, Seoul, August 2013. Presenter of paper ‘Coping Strategies and The Recovery in Vietnam’. 
- Workshop on Monetary and Multidimensional Poverty Measures, Oxford, November 2012. Presenter of paper ‘The Dynamics of Multidimensional Poverty Index in Vietnam’. 
- HDCA 2012 – Human Development Capacity Association, Jakarta, September 2012. Presenter of papers ‘Assets, Shocks and Poverty Dynamics in Vietnam’ and ‘Household Behaviour and Post-shock recovery in Vietnam’. 
- VEAM 2012, Hanoi, July 2012. Presenter of paper ‘Household Behaviour and Post-shock recovery in Vietnam’.

7. Sơ yếu lý lịch
- Tiếng Việt: CVTranQuangVan.VN.pdf
- Tiếng Anh: CVTranQuangVan.EN.pdfHỢP TÁC

Tổng truy cập: 763,228

223,855