Nguyễn Tôn Nhân

ThS. Nguyễn Tôn Nhân
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài Chính

1. Giới thiệu
ThS. Nguyễn Tôn Nhân công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế - Luật. ThS. Nhân có bằng MBA chuyên ngành Quản trị chiến lược tại Maastricht School of Management. Ngoài ra, ThS. Nhân còn có bằng CMA (certified management accountant) được cấp bởi Hiệp hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA (Institute of Management Accountants). Hiện ThS. Nhân đang là giảng viên thỉnh giảng các môn về kế toán, tài chính của các trường đại học và các trung tâm như: Sunderland university (UK), ĐH FPT, ĐH Bách Khoa…  Các chủ đề quan tâm nghiên cứu: Gender diversity, tài chính doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp (corporate governance),...

2. Các chủ đề nghiên cứu
Đa dạng về giới tính, tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp

3. Các công trình xuất bản
1. Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân, Hoàng Trung Nghĩa, Phân tích các chỉ số lành mạnh tài chính của Việt Nam, Tạp Chí Công Nghệ Ngân Hàng, số 110, trang 3 – 11, năm 2015
2. Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân, Hoàng Trung Nghĩa,  Phân tích các bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối tài sản, Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ
3. Nguyễn Tôn Nhân, Cao Hải Yến,  Thị trường chứng khoán Việt Nam với AEC, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 181- Tháng 6/2017

4. Các dự án nghiên cứu từng tham gia
- Cổ phần hóa DN, đề tài loại B, Đại học Quốc gia HCM
- Tự chủ đại học, đề tài loại B, Đại học Quốc gia HCM
- Báo cáo thường niên đại học Kinh tế - Luật 2014-2017, đề tài loại C

5. Hội thảo
1. Vietnam International Conference in Finance (VICIF) 2016, Da Nang, June 2016, presenter of ‘A Comparison of Industry Classification Schemes: GICS, ICB, TRBC and VSIC’ and ‘Financial stability, Economic Growth and Economic Volatility in ASEAN’
2. The International Conference in Environmental Finance (ICIEF) 2017, Ho Chi Minh, June 2017, presenter of ‘Women CEO, Risk Attitude and Firm Performance: Evidence from Vietnamese Listed Firms’

6. Sơ yếu lý lịch
Curriculum Vitae: CV.NguyenTonNhan.En.docx
Lý lịch khoa học: LyLichKhoaHoc.NguyenTonNhan.doc
HỢP TÁC

Tổng truy cập: 763,240

223,867