ThS.Châu Nguyễn Thanh Ngân

ThS. Châu Nguyễn Thanh Ngân

 

Thư ký Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài Chính

 

Công việc:

 

Hành chính , Thư ký
- Thực hiện các công tác hành chính, nhân sự tại trung tâm và phụ trách liên hệ với các phòng ban
- Sắp xếp lịch làm việc, lịch hẹn, lịch truy cập dữ liệu cho CBGV và SV trường
- Sắp xếp lịch làm việc của sinh viên cộng tác
- Hỗ trợ các chương trình seminar, tập huấn, hội thảo của đơn vị.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc tiếp khách và liên lạc với các tổ chức liên quan
- Hỗ trợ mảng nội dung website Trung tâm  
Học thuật
- Thư ký một số đề tài nghiên cứu khoa học thuộc trung tâm : Báo cáo thường niên.
- Tổ chức, quản lý và huấn luyện nhóm cộng tác viên nghiên cứu (sinh viên) chuyên hỗ trợ CB-GV UEL truy xuất Cơ sở dữ liệu Thomson Reuters tại Trung tâm
- Giới thiệu, huấn luyện phương pháp truy cập Cơ sở dữ liệu Thomson Reuters cho sinh viên, giảng viên UEL.
- Phụ trách liên hệ văn phòng Thomson Reuters tổ chức các buổi tập huấn học thuật theo yêu cầu
Các công việc khác do Ban Giám đốc phân công 

 

 HỢP TÁC

Tổng truy cập: 754,787

33,043