Thư mời seminar số 2.2018

Trường Đại học Kinh tế - Luật 
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính


THƯ MỜI  SEMINAR SỐ 2.2018


Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính trân trọng kính mời Quý thầy cô, các Nhà nghiên cứu và Quý anh, chị  Nghiên cứu sinh, Học viên cao học quan tâm đến tham dự buổi Seminar với thông tin sau:

Chủ đề: Emerging themes in Vietnamese banking – Các nghiên cứu về ngân hàng tại Việt Nam
Thời gian: Từ 09h00 - 11h00 Thứ Tư ngày 7 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính ( Phòng 805A)
Người trình bày: Tiến sĩ Tu D.Q.Le (University of Canberra - Faculty of Business, Government and Law- Australia) Tu-Le-Resume.doc
Link đăng ký:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPMIc_TvYSvnZ0cyZDtokDWOGsdcpWr2oj1Bjz4y0TVOb4-A/viewform?usp=sf_link

Nội dung tóm tắt: Seminar gồm 3 phần. Đầu tiên, nội dung của bài nghiên cứu ’the determinants of commercial bank profitability in Vietnam’ được giới thiệu (20-30 phút). Thứ hai, các lỗi thường gặp trong các nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam được trình bày thông qua phân tích hai nghiên cứu được lựa chọn (20 – 30 phút). Trong phần này, báo cáo viên sẽ trình bày một số giải pháp để xử lý các lỗi này. Thứ ba, mục Q & A (20 – 30 phút): báo cáo viên thảo luận các đề xuất/hướng nghiên cứu đối với mảng nghiên cứu về hệ thống ngân hàng Việt Nam (nội dung theo sự quan tâm và các ý tưởng nghiên cứu của người tham gia).

Brief description: This seminar is divided into three parts. First, it introduces the working paper titled ’the determinants of commercial bank profitability in Vietnam’ (app. 20-30 minutes). Second, it goes on analysing several common mistakes of two selected studies in Vietnamese banking (app. 20-30 minutes) – thus proposing some solutions to address them. Last, this is Q&A section (app 20-30 minutes). More specifically, this offers some suggestions/directions for future research in the Vietnamese banking system according to the participants’ interests and ideas.

Từ khóa: Efficiency, productivity, banking and finance, emerging markets, DEA, SEM


HỢP TÁC