Hồ Hữu Tín

ThS. Hồ Hữu Tín

Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

1. Giới thiệu
ThS. Hồ Hữu Tín đang là Nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính, Đại học Kinh tế - Luật. Hồ Hữu Tín tốt nghiệp MBA tại Đại học Quốc tế - ĐHQG Tp. HCM năm 2019 với chủ đề Đa dạng hóa thu nhập và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

2. Các chủ đề nghiên cứu
- Hiệu quả hoạt động, thanh khoản, đa dạng hóa thu nhập và năng lực cạnh tranh của ngân hàng
- Fintech
- Chính sách tiền tệ

3. Liên hệ
Email: tinhh@uel.edu.vn
Website: hohuutin.info

4. Sơ yếu lý lịch
Curriculum Vitae: CV.HoHuuTin.20210424.En.docx
Lý Lịch khoa học: LyLichKhoaHoc.HoHuuTin.docx

 


HỢP TÁC

Tổng truy cập: 754,807

33,063